ประเภทของเครื่องฟอกอากาศ

การจะเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศนั้น เราจำเป็นต้องถามตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนว่า จะซื้อมาใช้ในด้านใดเป็นพิเศษ อย่างเช่น ไว้ใช้ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กรองอากาศหรือว่าขจัดฝุ่น ซึ่งการเลือกเครื่องฟอกอากาศนั้นเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพห้องของเราด้วยว่าเครื่องฟอกอากาศประเภทใดเหมาะสมกับเรา

coolair-2
โดยประเภทของเครื่องฟอกอากาศมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 ชนิด คือ 1. เครื่องฟอกอากาศแบบใช้แผ่นคาร์บอน (Carbon Air Purifiers) เหมาะสำหรับใช้ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ภายในห้อง และใช้ในการปรับความชื้นในอากาศของห้องเรา แต่การใช้งานนั้นเราต้องเปลี่ยนแผ่นกรองตามอายุการใช้งาน อาทิ 1 – 6 เดือนต่อครั้งเป็นต้น 2. เครื่องฟอกอากาศแบบใช้ประจุไฟฟ้า (Ionic Air Purifiers) เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาทางการหายใจและผู้ใช้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆ เพราะเครื่องฟอกอากาศชนิดนี้สามารถขจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่สุดได้เพราะเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าเล็กๆ ออกมาจับฝุ่นละอองต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมาก อีกทั่งยังสามารถขจัด เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ ได้อีกด้วย 3. เครื่องฟอกอากาศแบบประสิทธิภาพในการกรองสูง (High Efficiency Particle Arresting : HEPA) เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำมาจากใยแก้วและสามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้เกือบ 100 % แต่ไม่สามารถดูดซับกลิ่นและควันได้ มักนิยมใช้ตามโรงพยาล ห้องผ่าตัดและอุตสาหกรรม เป็นหลัก 4. เครื่องฟอกอากาศแบบผสม เป็นการผสมระหว่าง เครื่องฟอกอากาศแบบใช้แผ่นคาร์บอนกับเครื่องฟอกอากาศแบบใช้ประจุไฟฟ้า โดยจะดึงข้อดีของแต่ละชนิดมารวมกัน
เมื่อเราเลือกเครื่องฟอกอากาศได้ตามจุดประสงค์ของการใช้งานแล้ว อย่างไรเสียเราต้องไม่ลืมว่าเครื่องฟอกอากาศเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเท่านั้น ไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกภายในห้องได้ 100 % เราจึงจำเป็นต้องดูแลความสะอาดภายในห้องของตัวเองให้มากๆ เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ที่จะตามมาในภายหลัง

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.