รู้จักอินเวอร์เตอร์และประโยชน์จากการนำอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ มาใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์

โดยปกติแล้ว การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์นั้น กระแสไฟฟ้าที่ได้จะออกมาในรูปแบบของ “ไฟกระแสตรง” ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้รูปแบบของ “ไฟกระแสสลับ” ดังนั้น ก่อนการนำไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์มาใช้งาน จำเป็นต้องแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับเสียก่อน และอุปกรณ์สำคัญสำหรับการแปลงกระแสไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้งาน ได้แก่ “อินเวอร์เตอร์”
อินเวอร์เตอร์คืออะไร มีกี่ประเภทและมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง?
อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าตรงที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ ให้เป็นกระแสสลับหรือที่หลายคนเรียกว่า “เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า” นั่นเอง โดยปัจจุบัน อินเวอร์เตอร์มี 5 ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดมีรูปแบบและหลักการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์
เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน หากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ อินเวอร์เตอร์จะไม่ทำงานและไม่สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนข้อดี คือกระแสไฟฟ้าที่เหลือ สามารถดึงกลับคืน ทำให้มอเตอร์หมุนกลับและจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง
2. กริดไทร์อินเวอร์เตอร์แบบ MICRO GRID
เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบใหม่ มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ แต่แตกต่างกันตรงที่กริดไทร์อินเวอร์เตอร์แบบ MICRO GRID จะสามารถแปลงกระแสไฟฟ้าได้เพียง 1 เครื่องต่อ 1 แผงเท่านั้น
3. อินเวอร์เตอร์ แบบ Pure Sine Wave
เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ตามบ้าน อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ได้รับความนิยมมาก
4.อินเวอร์เตอร์ แบบ Modify Sine Wave
มีรูปแบบในการทำงานเช่นเดียวกับอินเวอร์เตอร์ แบบ Pure Sine Wave แต่ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกว่า


5.อินเวอร์เตอร์ แบบ Hybrid
เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าที่นำข้อดีของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ทั้ง 2 แบบ มารวมกับอินเวอร์เตอร์ แบบ Pure Sine Wave ทำให้ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้ยิ่งมีสูงขึ้นและทำงานได้ดีมากที่สุด
โดยอินเวอร์เตอร์ทั้ง 5 ประเภทนี้ นิยมใช้แบบ 12V และ 24V เพื่อให้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 12V เป็น 220V หรืออินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 24V เป็น 220V ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับระบบโซล่าเซลล์นั่นเอง

ประโยชน์จากการนำอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ มาใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์
แน่นอนว่า ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานทุกคนได้รับจากการนำอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมาใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ คือ “กระแสไฟฟ้าสลับ” ที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เพราะหากไม่มีอินเวอร์เตอร์นี้ ไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์จะไม่สามารถนำมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดได้เลย โดยในส่วนของประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นข้อดีของการนำอินเวอร์เตอร์มาใช้นั้น คงต้องยกให้อินเวอร์เตอร์แบบระบบออนกริด หรือกริดไทร์อินเวอร์เตอร์ เพราะอินเวอร์เตอร์ระบบนี้ นอกจากจะแปลงกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้ว หากไฟฟ้ากระแสสลับที่แปลง ไม่ถูกนำไปใช้งานทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถูกดึงกลับไป หรือที่เรียกว่า “ขายไฟให้การไฟฟ้า” เมื่อไฟฟ้าที่แปลงแล้วถูกดึงกลับ มิเตอร์ก็จะหมุนย้อนกลับตามไปด้วย ทำให้เราจ่ายค่าไฟน้อยลงนั่นเอง
ได้รู้จักอินเวอร์เตอร์และประโยชน์ในการนำมาใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์อย่างนี้แล้ว คงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างที่ต้องการ

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.