ศาสตร์แห่งการดูดวง

horo-112

การดูดวงนั้นมีหลายแบบ มีหลายตำรา หรือไม่ ที่กระผมย่อมรู้จักกันในชื่อ โหราศาสตร์ ซึ่งก็แยกออกมาคืออีกหลายแขนง พร้อมกับ การดูดวงก็เป็นอีกหนึ่งแขนง ซึ่งมักมีการศึกษา เรียนทราบ สั่งสมประสบการณ์ เพราะว่า การดูดวงมีขบวนการดูในแต่ละวิธีที่แตกต่างๆกัน ไม่ว่าจะจะดูจากตัวเลขวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด  ดูลายมือ ใช่หรือไม่วิธีสมัยใหม่ต่างๆนาๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จะต้องจะคงจะมีสัมผัสสำคัญ ซึ่งจะน่าจะมากมายหรือน้อยก็แล้วบุญกรรมของแต่ละคน ซึ่ง บางคนนั้นอาจมีจับที่รวดเร็วเด็ดเดี่ยวสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆนาๆได้ พร้อมกับเรียนรับทราบถึงวิชาทางโหราศาสตร์จนสามารถดูดวงให้คนอื่นๆได้อย่างแม่นยำก็มี หรือเปล่า บางคนไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่มีจับสำคัญมีสิ่งลึกลับที่สามารถเปิดให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับคนต่างๆนาๆจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูดวงเพื่อให้ส่งเสริมประชาชนก็มี

               หรือไม่แม้แต่คนที่ไม่ทราบอะไรเลยทางโหราศาสตร์ ไม่มีจับพิเศษ แต่มีจิตวิทยา ก็คงตั้งตนคือหมอดูโกหกชาวที่อยู่อาศัยให้หลงเชื่อก็มี สิ่งทุกอย่างทั้งมวลนี้ ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนที่สร้างมา หรือไม่ แม้แต่บางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องดูดวงบางครั้งก็ยังอดสงใสไม่ได้ว่าทำไมถึงมีคนทักในเรื่องบางเรื่องได้ตรงพร้อมด้วยแม่นยำ ทั้งๆที่เพิ่งพบกันหรือว่าไม่เคยรู้จักกันเลยก็มี สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ และ ไม่มีสามารถสืบค้นไปได้ว่าใครเป็นคนเริ่มในทางโหราศาสตร์ เพราะว่าเท่าที่ผมรับทราบกันมาในแต่ละยุคก็จะอาจมีคนที่ชำนาญทางด้านกันมาตั้งแต่โบราณจนกลายคือตำนานกันเลยก็มี

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.