รู้จักอินเวอร์เตอร์และประโยชน์จากการนำอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ มาใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์

โดยปกติแล้ว การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์นั้น กระแสไฟฟ้าที่ได้จะออกมาในรูปแบบของ “ไฟกระแสตรง” ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน...

ประเภทของเครื่องฟอกอากาศ

การจะเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศนั้น เราจำเป็นต้องถามตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนว่า จะซื้อมาใช้ในด้านใดเป็นพิเศษ อย่างเช่น ไว้ใช้ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์...

โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมองไปแห่งหนตำบลใดเราก็เริ่มที่จะเห็นมีการนำเอาแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานกันมากขึ้นเพราะเนื่องจากเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวแล้วเจ้าแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพีไม่แพ้กับการใช้งานไฟฟ้าจริงๆ...