จำเป็นแค่ไหนสำหรับไฟฉุกเฉิน

เรื่องของไฟฉุกเฉินกับความจำเป็นนั้นยังคงเป็นเรื่องที่เถียงกันมาทุกยุคสมัยระหว่างผู้ที่จำเป็นต้องติดกับผู้ที่ไม่คิดจะติดว่าแท้จริงแล้วไฟฉุกเฉินนั้นมีความสำคัญจริงๆ...