จะเป็นนักแสดงที่ดีไม่มีข่าวฉาวเป็นยากแต่ถ้าทำได้ก็อยู่ในวงการได้ยาว

เราคงเห็นข่าวบันเทิงฉาวๆเสียๆหาย ของเหล่าดารา นักแสดง กันมากมาย และนักแสดงเหล่านั้นไม่ได้ตระหนักถึงว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นตัวทำลาย ความดีงามของการแสดงทั้งสิ้น...